Archív autora: 911.pravda

nist

11. září 2001 s humorem, aneb NIST odpovídá na otázky na vyšetřování WTC 7

7 minutové video, jehož autor zkompletoval otázky odborníků zabývajících se technickými aspekty zřícení budovy WTC7 na mluvčího americké ho institutu NIST při prezentaci výsledků pátrání po příčinách pádu WTC7. Žádné odborné otázky nebyly zodpovězeny, odpovědi byly vyhýbavé, jako vždy. A tak si autor představil, co se asi mluvčímu NIST honilo při tom hlavou...

9-11-caseclosed

Spiknutí z 11. Září – Případ uzavřen – máme viníky, konexe…

43- minutové video s komentářem a ilustracemi méně známých, ale o to více usvědčujících důkazů o tom, že útoky z 11. září 2001 na USA byly dlouhodobě a pečlivě plánovanou operací. Kdo a jak zajistil finance na krytí pojišťovacího podvodu? Jak byli zlikvidováni svědci a důkazy o finančních únicích? Jaké korporace a osoby jsou spojeny s útoky 9/11? Kdo a jak zajistil selhání všech bezpečnostních systémů? Jeden z nejlépe propracovaných dokumentů o pozadí událostí z 11. září 2001.

termate

Experimenty dokazující, že termát může řezat ocelové nosníky

Již v roce 2010 dokázal ve svém 14ti minutovém videu inženýr Jonathan Cole, že termát, tj. směs hliníku, oxidu železitého, síry a případně dalších příměsí může velmi rychle přeříznout ocelové nosníky či šrouby použité v budovách WTC. Tam byl podle rozborů použit nanotermit, což je totéž, akorát v menších částečkách, tj. účinnější. Tzv. debunkeři (odhalovači mýtů) provedli s termitem naprosto nesrovnatelný experiment a oficiální vyšetřovatelé nikdy použití výbušnin a tedy ani jinou než oficiální verzi nepřipustili. Přitom fyzikálních i svědeckých důkazů je bezpočet.

Vysvětlení pojmu antisemitismus

Být "semita" znamená náležet k národům, které jsou potomky Sema, syna Noeho ze Starého zákona (Tóry). Místem kde semitské národy žijí je Blízký východ a jejich jazyky jsou akkadština, aramejština, arabština a hebrejština. Všechny arabské národy jsou řazeny mezi semitské. Podle biblické tradice mají tmavou kůži, protože Sem měl tmavou pleť. Noe ze Starého zákona je uctíván jako islámský prorok. Židé opustitli oblast, která se stala provincií Římského impéria, ze své vlastní vůle.