Archív autora: J.Karaskova

Podáme jako občané ČR trestní oznámení na Baxter a WHO?

H1N1-Vaccine-MarketPokud se o nás politici nezajímají, máme se spojit a konat sami? Mají naši politici vůbec zájem o lidi, o jejich životy, zdraví, o budoucnost našich dětí? Vědci se připravují na nebezpečí „nečekaných pandemií“: Psali o tom i na Novinkách… Někteří se domnívají, že některé z pandemií měly původ v laboratořích. I naše země byla před několika lety v ohrožení – a smrtelné viry přišly do ČR z laboratoře. Byli jsme všichni ohroženi na životech kvůli WHO a firmě Baxter. Dodnes se o tom, co se stalo, nedostaly všechny informace do médií. Udivilo mne, jak se zachovala tenkrát naše vláda, i to, jak se od té doby k tomu tématu staví další politici. S některými jsem o něm osobně mluvila, a často jsem o něm psala.

Měla jsem připraven jeden dotaz pro prezidentské kandidáty: „Cenzuruje  Česká televize pravdu o válkách  NATO?  Znáte svědectví bývalého šéfa NATO  o příkazu  rozvrátit  7 zemí do 5 let?“

wesleyclarkBývalý šéf NATO, americký generál Wesley Clark prozradil, kdo naplánoval již před 20 lety rozvrat Blízkého východu. Rozvrat, který přinesl miliony mrtvých, uřezané hlavy, zničená města, desetimiliony uprchlíků. V roce 2007 generál Clark veřejnosti sdělil,  jaký dostal Pentagon příkaz v září 2001. Byl to příkaz napadnout Irák a rozvrátit  „7 zemí do 5 let“. Mají zpoždění, k útoku na Írán zatím nedošlo.

quovadiseu-okamura

Konference Quo Vadis EU – 23.11.2016 /VIDEO

Videozáznam z konference konané v Poslanecké sněmovně PČR 23. listopadu 2016 o budoucnosti Evropské unie. Vystoupili: Tomio Okamura, Vladimír Prorok, Zděněk zbořil, Jiří Malý a další

Odborná studie dynamiky kolapsu dvojčat WTC – Recenze knihy českých autorů

nemec-dynamicsKoncem roku 2014 vyšla v nakladatelství Scholars‘ Press kniha „Dynamics of Collapse of a High-Rise Building“ kolektivu autorů pod vedením docenta Ivana Němce z VUT Brno. Dalšími autory jsou Ing. Martina Juráňová, doc., Ing. Vlastislav Salajka, CSc., Ing. Ivan Ševčík, PhD., Ing. Tomáš Hanzlík a Ing. Šárka Sychrová. Podtitulek knihy „Inspired by the Collapse of the Twin Towers of the WTC“ naznačuje čemu se kniha především věnuje.

Nový předseda spolku Sysifos je prý expertem na téma Konspirační teorie. Posuďte sami… a přijďte si s ním ve středu podiskutovat  do Akademie věd.

kysa-911Středa 16. 12. 2015, 17:00 hodin: Bc. Leoš Kyša (Spisovatel, publicista): Věda jako nepřítel? Odkud přišla nenávist k vědě, jak vypadá u nás a ve světě a kam se bude vyvíjet?  Vstup je volný, do vyčerpání kapacity sálu.

Nový předseda spolku Sisyfos měl před pár dny pro kolegy vědce další přednášku na téma, kterému se dlouhodobě věnuje. Podle mého názoru se věnuje hodně povrchně. Je snad tak naivní? Nebo nedokáže uvěřit něčemu, co by mu nabouralo jeho model vnímání světa?

Snímek obrazovky pořízený 2014-12-18 17:37:32

Dotaz na tělo aneb konference o regulaci českých médií II.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze pořádal ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvem kultury letos již druhou konferenci s názvem Regulace českých médií. O aktuálních otázkách české mediální legislativy a s ní spojených problémech diskutovali ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 akademici, zástupci státních orgánů, kontrolních orgánů médií, zástupci neziskového sektoru i novináři.

Kdo je tady paranoidní? aneb jak J.X.Doležal předstírá, že je novinář

janikarTak jsem byla zvědavá, jaký článek o mně JXD napíše - bylo mi  předem jasné, že mne vylíčí jako magora - paranoika... no  "nezklamal" :) V článku je mnoho nepravd,  či překroucených informací. A naopak mnohé z toho, o čem jsem se zmínila, tam chybí. Například zmínka o svědectví bývalého šéfa NATO amerického generála W. Clarka o "vlastizrádcích" -  projektantech PNAC, a o příkazu Ministerstva obrany USA Pentagonu ze září 2001 zaútočit bezdůvodně na Irák, a poté rozvrátit další země -  Libyi, Sýrii, Libanon... a nakonec zaútočit na Irán.

Rozhovor Jany Karáskové s Jiřím X. Doležalem (JXD) pro Reflex – 23.7.2014

Snímek obrazovky pořízený 2014-07-29 13:27:47Jak probíhal můj rozhovor pro článek s redaktorem Reflexu Jiřím X. Doležalem: Přijel za mnou ve středu do Tábora Jiří X. Doležal, redaktor Reflexu. Zareagoval překvapivě rychle na můj diskusní příspěvek pod jeho článkem o zabitých vojácích v Afghánistánu. Vyzvala jsem ho na "argumentační souboj" o důvodech naší mise v Afghánistánu ve službách NATO, a připojila pár odkazů na dokumenty o 911.

Regulace českých médií – Hranice a regulace politické reklamy

Politická reklama může být i skrytá a dlouhodobá – např. na billboardech pod různými slogany. Bývá buď propagující či dehonestující. Může očerňovat, parazitovat, klamat. Zákon u nás reguluje - sleduje jen čas kampaně.
Vystoupili: Anna Matušková (FSV UK), Vilma Hušková (RRTV), Aleš Rozehnal (Bankovní institut vysoká škola), Jan Zilvar (ÚPDTO, agentura Czechberry)

Regulace českých médií – Média a ochrana soukromí. Mají veřejné osoby právo na soukromí?

Snímek obrazovky pořízený 2014-06-21 08:04:47Vystoupili: Eliška Holubová, Josef Benda (FSV UK), Olga Pouperová (PF UP), expremiér Petr Nečas

Regulace českých médií – PROBLÉMY MÉDIÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY V ÉŘE DIGITALIZACE? – 6.6.2014

Diskutovalo se o tom, že současný model financování není adekvátní /konstrukce poplatku z dob analogového vysílání/. V Německu se již přeměnil na platbu každé domácnosti, v budoucnu to bude dle Milana Šmída (FSV UK) řešeno pravděpodobně zvláštní daní.

Regulace českých médií – KOMUNITNÍ MÉDIA JAKO TŘETÍ PILÍŘ MEDIÁLNÍHO SYSTÉMU? – 5.6.2014

Třetí panel konference o médiích byl věnován právě komunitním médiím. Ta u nás téměř neexistují /kromě úspěšných projektů rádia Proglas a TV Noe/. V jiných zemích jsou jich i stovky. V době internetu již téměř není zájem o licence na terestrické vysílání.

Regulace českých médií – VLASTNICTVÍ MÉDIÍ JAKO POLITICKÝ PROBLÉM – 5.6.2014

Druhá diskuze z debaty nad stavem českých médií: KDE JE HRANICE LIBERALIZACE MEDIÁLNÍHO TRHU?
Diskutovali: Václav Štětka (FSV UK), Jan Jirák (FSV UK, MUP), Artuš Rejent (MK ČR), František Čunderlík (RRTV),Dalibor Balšínek (Echo24)

Regulace českých médií – Současný stav české mediální legislativy – 5.6.2014

V prvním panelu se mluvilo o postavení mediálních Rad, o způsobu jejich volby a jejich pravomocích, o nezávislosti médií a žurnalistů. Na tom, zda  ČT dodržuje zákon o ČT a kodex jsem vyjádřila v diskusi dost jiný názor, než prezentoval ředitel ČT Petr Dvořák.
Vystoupili: Tomáš Trampota (FSV UK) , Petra Smolíková (MK ČR) , Petr Šafařík (RČRo) , Martin Komárek (PSČR) , P. Dvořák (Česká televize)

Hygienik V.Bencko: Neočkování by mělo být trestné a o pokusu o genocidu pomocí vakcín mluvit nebudeme, aby nevznikla panika

21.5.2014 proběhla v rámci spolku Sysifos přednáška Profesora MUDr. Vladimír Bencka, DrSc., přednosty pražského Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LFUK a VFN, na téma Očkovat nebo neočkovat? Na dotaz k souvislostem mezi autismem a očkováním odpověděl, že takové věci nečte, protože jim nevěří. Na dotaz k pokusu o genocidu prostřednictvím vakcín na prasečí chřipku firmy Baxter, které nakoupila česká vláda, odpověděl, že o tom není třeba mluvit, aby nevznikla panika. Ale především chce prosadit postih odmítnutí očkování jako trestný čin.

Trestní oznámení na Topolánkovu vládu kvůli nákupu vakcín proti prasečí chřipce přezkoumá Policie ČR

Na toto trestní
oznámení
státní obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 odpovědělo,
že je třeba dodat další důkazy. Tento požadavek je ze strany státních
orgánů poměrně skandální, protože státní vyšetřovací orgány jsou těmi,
kdo má shánět důkazy na základě podezření (viz text níže). Po tomto
upozornění se státní zastupitelství rozhodlo předat toto trestní
oznámení Policii ČR.